Wijziging inzameling plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD)

Vanaf maandag 6 juli verschuift de inzamelweek voor PMD van de oneven weken naar de even weken. Dit betekent dat zowel in week 27 als in week 28 het PMD ingezameld wordt.
Raadpleeg uw afvalkalender of de afvalapp “Afvalkalender Cranendonck” voor de inzameldagen.